• February 19, 2024

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเดือนมีนาคม 2565 ได้สิทธิอะไร วันไหน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับโอนเงินเดือนมีนาคม 2565 เงินเข้าวันไหน ได้รับสิทธิอะไรบ้าง เช็กที่นี่

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ได้อนุมัติเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรฯ จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับโอนเงินในรอบเดือนมีนาคม ตามไทม์ไลน์การโอนเงิน ดังนี้

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มีนาคม 2565
แชร์ภาพศพเสี่ยงโทษอะไรบ้าง ? แอนนาจ่อเอาผิดคนโพสต์ร่างแตงโม
ตำรวจยันคดี #แตงโม ไม่ช้า ปม GPS มีให้การไม่ตรง 1 คน
วันที่ 1 มีนาคม 2565

เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน
วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือน ใช้เป็นส่วนลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)
ค่ารถโดยสารสาธารณะ คนละ 500 บาทต่อเดือน ได้แก่ ค่าโดยสารรถ บขส. ค่าโดยสารรถไฟ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก., MRT, BTS และ ARL
หมายเหตุ : ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมยอดในเดือนถัดไป

วันที่ 18 มีนาคม 2565

เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน
หมายเหตุ : ส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่ 10 ของเดือนเท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

วันที่ 22 มีนาคม 2565

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้
รับโอนเงินเบี้ยความพิการจำนวน 1,000 บาท
เงื่อนไขรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด ปี 2565 ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำหนด มีดังนี้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
มีรายได้ทั้งครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาท
ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่
หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือน 3 บริษัทจดทะเบียน “PRO-SAFARI-IFEC” เร่งแก้ไขคุณสมบัติ ก่อนถูกเพิกถอนหลักทรัพย์

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศแจ้งเตือน 3 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) หลังจากก่อนหน้านี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและอยู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) จนถึงบัดนี้ มีบริษัทจดทะเบียน 3 บริษัทที่ใกลัครบกำหนดเวลาดังกล่าว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย
ประกอบด้วย

1.บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) หรือหลักทรัพย์ PRO ระยะเวลาครบกำหนดวันที่ 31 มี.ค.2565
2.บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือหลักทรัพย์ SAFARI ครบกำหนดวันที่ 31 มี.ค.2565
3.บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือหลักทรัพย์ IFEC ครบกำหนดวันที่ 1 เม.ย.2565
ทั้งนี้ หากบริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance