• April 13, 2024

หุ้นMAKRO เปิดจองซื้อถึง 9 ธ.ค.เท่านั้น รวมวิธีจองหุ้นผ่าน 3 แอปที่นี่

MAKRO เปิดจองซื้อหุ้น 1,300 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 43.50 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 ธันวาคมเท่านั้น ตรวจสอบขั้นตอนการจองหุ้นผ่าน 3 แอปฯ Bangkok Bank Mobile , SCB Easy App และ TrueMoney Wallet ได้ที่นี่

ภายหลังจากที่กลุ่มซีพี ปรับโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกค้าส่งใหม่ ด้วยการโอนกิจการโลตัสส์ ( Lotus’s )ในประเทศไทยและมาเลเซีย ไปอยู่ภายใต้ “ MAKRO ” ทำให้มูลค่ารายได้รวมอยู่ที่ 429,867 ล้านบาท ก้าวสู่ผู้นำค้าปลีกระดับภูมิภาค โดยเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกอาเซียน และเป็นเบอร์ 2 ในเอเชีย

ล่าสุดบมจ. สยามแม็คโคร ( MAKRO ) เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ต่อประชาชนทั่วไป หรือ PO ( Public Offering ) โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิ และนักลงทุนรายย่อย ได้จองซื้อระหว่างวันที่ 4 – 9 ธันวาคมนี้ ในราคาหุ้นละ 43.50 บาท

 

ระดมทุน 6.2 หมื่นล้านบาท

 

การเสนอขายหุ้น PO ครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 1,300 ล้านหุ้น ประกอบด้วย

 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 910 ล้านหุ้น
หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) บจก.เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง ( CPH) และบจก.ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง ( CPM ) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 390 ล้านหุ้น
จัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Overallotment shares หรือ กรีนชู) จำนวนไม่เกิน 130 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายแก่ประชาชน

คิดเป็นมูลค่าเสนอขายหรือมูลค่าระดมทุนรวม 62,205 ล้านบาท (รวมมูลค่าของหุ้นส่วนเกิน) โดย MAKRO จะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจในไทยและต่างประเทศ ชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินบางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไป

 

หุ้นMAKRO เปิดจองซื้อถึง 9 ธ.ค.เท่านั้น รวมวิธีจองหุ้นผ่าน 3 แอปที่นี่

เปิดให้จองซื้อหุ้นได้เมื่อไร

 

จองซื้อได้ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง 9 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น.

เงื่อนไขการจองซื้อ แบ่งตามคุณสมบัติของผู้ซื้อ

 

นักลงทุนรายย่อยทั่วไป

 

หุ้น MAKRO จัดสรรขายให้นักลงทุนรายย่อยทั่วไป ที่ราคาหุ้นละ 43.50 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 500 หุ้น และเพิ่มทีละ 100 หุ้น จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้จองซื้อที่จำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อน
จัดสรรวิธี Small Lot First โดย Settrade แต่ละรายรอบแรกได้ 500 หุ้นก่อน หากมีหุ้นเหลือจัดสรรรอบถัดไปรอบละ 100 หุ้น จนกว่าหุ้นจะหมด
กรณีมีผู้จองซื้อจำนวนมาก ทำให้จัดสรรรอบแรกไม่ได้ครบทุกรายที่รายละ 500 หุ้น ระบบจะ “สุ่ม” จัดสรรให้ผู้จองซื้อรายละ 500 หุ้น จนครบจำนวนหุ้นที่เสนอขาย
ผู้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น และจองเกิน จะคืนเงินภายใน 7-10 วัน หลังจากวันจองซื้อหุ้นวันสุดท้าย

ผู้ถือหุ้นเดิม

 

บมจ.สยามแม็คโคร ( MAKRO ) ได้กำหนดอัตราส่วนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ MAKRO ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ MAKRO ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย (สัดส่วน 10:1)
ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญของ CPALL ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย (สัดส่วน15:1)
ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF ในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญของ CPF ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย (สัดส่วน 70:1)
ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO, CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญสามารถตรวจสอบสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ทาง เว็บไซต์ settrade ทั้งนี้สามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรก็ได้
ระบบ Settrade จัดสรรให้ตามสิทธิการถือหุ้นเดิมของทั้ง 3 บริษัทในรอบแรก กรณีจัดสรรตามสิทธิแล้วมีหุ้น ระบบจัดสรรต่อให้ผู้จองเกินสิทธิ
คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกลุ่มที่ได้จัดสรรไม่ครบ 7-10 วันทำการหลังวันจองซื้อสุดท้าย

ช่องทางการจองซื้อ

 

ผู้จองซื้อรายย่อย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญ “MAKRO” ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น 3 ราย ได้แก่

 

แอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking
แอปพลิเคชัน SCB Easy App
แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO ,CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิ สามารถจองซื้อกับตัวแทนรับจองซื้อหุ้น 2 ราย

 

แอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking
แอปพลิเคชัน SCB Easy App
สาขาธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

หุ้นMAKRO เปิดจองซื้อถึง 9 ธ.ค.เท่านั้น รวมวิธีจองหุ้นผ่าน 3 แอปที่นี่

 

ขั้นตอนจองซื้อหุ้น MAKRO ผ่าน SCB EASY App

 

– ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน (สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก)

1. เลือกเมนู “การลงทุน”
2. หุ้นสามัญ/ หน่วยทรัสต์/ หน่วยลงทุน
3. ลงทะเบียน
4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ตามขั้นตอนหน้าจอ
5. “ตกลง” ลงทะเบียนสำเร็จ

– ขั้นตอนที่ 2 จองซื้อ

1. เลือกเมนู “การลงทุน”
2. หุ้นสามัญ/ หน่วยทรัสต์/ หน่วยลงทุน
3. เลือก “รายการหลักทรัพย์”
4. เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อและศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์
5. ระบุจำนวนหุ้น / หน่วยที่ต้องการจองซื้อ
6. เลือกวิธีการรับหลักทรัพย์
7. ตรวจสอบ ชำระเงินและกด “ยืนยัน”
8. ทำรายการสำเร็จ
ที่มา : SCB EASY App