• April 15, 2024

กรุงไทย ก้าวสู่ปีที่ 56 ก้าวข้ามทุกวิกฤต สานพลังสู่ “ธนาคารเพื่อความยั่งยืน”

ธนาคารกรุงไทย ก้าวสู่ปีที่ 56 ประกาศเป็นเสาหลักเศรษฐกิจของประเทศ ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยก้าวข้ามทุกวิกฤต ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย สนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคง มุ่งมั่นขับเคลื่อนสู่ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ปี 2565 ธนาคารกรุงไทยได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 56 ซึ่งในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้ทำหน้าที่เป็นเสาหลักเศรษฐกิจของประเทศ โดยยืนหยัดเคียงข้างคนไทย มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงิน และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการ และให้ความช่วยเหลือลูกค้า ประชาชนในทุกวิกฤตที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 กว่าสองปีที่ผ่านมา กรุงไทยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนมาตรการของรัฐ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ และสามารถประคองธุรกิจและดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืน ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในปีที่ 56 ของธนาคารกรุงไทย ถือเป็นปีที่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง รวมถึงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่ทุกคนต้องก้าวผ่านไปด้วยกัน โดยร่วมกันสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืน และเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ตลอดจนสนับสนุนให้ธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างมั่นคง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นธนาคารที่ “ยืนเคียงข้างคนไทย…

Read More

อลหม่านหุ้นเหมืองบิตคอยน์ |ออฟเรคคอร์ด

หุ้นเหมืองบิตคอยน์ทยอยมอบตัว จบเกมกันเป็นแถว แต่งานนี้กลับกลายเป็น ก๊วนหุ้นพากันราคาขึ้น และพร้อมใจราคาร่วง ๐๐๐ อลหม่านหุ้นเหมืองบิตคอยน์ ชุลมุนวุ่นวายกันน่าดูในก๊วน หุ้น เจ้าของ เหมืองบิตคอยน์ ที่พอจุดพลุก็พากันจับมือทะยานขึ้นแบบไม่เกรงใจงบการเงินที่บางบริษัทยังขาดทุน เข้าคำพูดที่ว่า อะไรใหม่ๆ ย่อมสดใส เป็นธรรมดา เมื่อถึงเวลา “ดังแล้วแยกวง” “ กวาดกำไรแล้ววงแตก” มีขึ้นจนได้หลังมีข่าวลือให้ฉาวโฉ่ออกมาเกิดอาการ สาวไส้ กันเองออกมาตั้งแต่การเทขายหุ้นของ ZIGA เจ้าของเหมืองบิตคอยน์ “สัญชาติจีน”แบบมหาโหดเทขายทิ้งแบบไร้ช่องมา BID ใครใจกล้าช้อนซื้อได้เอามือไปรับมีดไปที่เรียบร้อย เพราะราคาหุ้นจาก 24 บาทลงไปที่ 8-7 บาท ตามมาด้วยหุ้น A5 ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเหมืองบิตคอยน์ แต่มีกระแสข่าวเกี่ยวพันกับ ดีลเมกเกอร์ ในตลาดหุ้นผันตัวเข้า สู่วงการ บิตคอยน์ ขัดใจกันเองทำให้อดีตผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทขายแบบถล่มทลาย 35 ล้านหุ้น ที่ราคา 4.65 บาท จนเป็นที่โจษจันว่า “ทุบหุ้น” จนต้องโร่ออกมาชี้แจงแต่ก็ยังไม่พ้นความคลางแคลงใจ ล่าสุดยังมีข่าวลือสะพัดออกมาว่ามีหุ้นเหมืองบิตคอยน์อีกรายจ่อคิวซ้ำรอยอีก … ก็ไม่รู้ว่าจะหนักกว่านี้มั้ย อุ๊ย!!! เจอข้อครหาหนักขนาดนี้จะออกมาชี้แจงด่วนไหมเนี้ย.…

Read More

AJA เตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพหาเงินลงทุนเหมืองขุดบิตคอยน์ หวังล้างหนี้สะสม

บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) ร่อนหนังสือแจ้งตลาดหุ้นเตรียมเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาทแบบเฉพาะเจาะจง แบบ AO Fund และ AO Fund 1 ตั้งเป้านำเงินที่ได้ลงทุนเหมืองขุดบิตคอยน์อีก 300 เครื่อง บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ตลท.ว่า โดยระบุอ้างอิงถึงผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 มี.ค.65 ซึ่งมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ ขณะที่ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้ลงทุนในระยะแรกแล้วจำนวน 200 เครื่อง ซึ่งบริษัทฯ จะจัดซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์เพิ่มเติมอีกจำนวน 300 เครื่อง พร้อมทั้งจัดเตรียมระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 140.00 ล้านบาท ในส่วนของจำนวนแหล่งเงินทุน จากเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม…

Read More

NEWS ลั่นพร้อมลุย Fintech หลังขายหุ้นเพิ่มทุน PP

บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวนไม่เกิน 30,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.018 บาท รวมมูลค่า 540,000,000 บาทครบถ้วนแล้ว ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 105,650,197,648 บาท โดยนักลงทุน PP กลุ่มนี้จะติด Silent Period ห้ามขายหุ้นกว่า 1 ปี นักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย 1.น.ส.อรอร อัครเศรณี จำนวน 15,000,000,000 หุ้น 2.น.ส.พรรณทิพา เนติพัฒน์ จำนวน 6,500,000,000 หุ้น 3.นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ จำนวน 5,000,000,000 หุ้น 4.นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ จำนวน 3,500,000,000 หุ้น นายกฤษฎา…

Read More

สมาคมธนาคารเผยยอดช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วกว่า 2.8 แสนล้านบาท

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ภาคธนาคารพาณิชย์เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา สมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารสมาชิกสมาคมฯ ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งในส่วนของการแก้หนี้เดิม เช่น มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในระยะ 1-3 มาตรการพักทรัพย์พักหนี้ มาตรการแก้หนี้ระยะยาว มาตรการรวมหนี้ พร้อมกับมาตรการในส่วนของการเติมเงินใหม่ เช่น การให้สินเชื่อดอกเบี้ย และสินเชื่อฟื้นฟู ซึ่งเป็นการรักษาสภาพคล่องเดิม และการเติมเงินใหม่ให้ลูกหนี้รายย่อย ตลอดจนช่องทางการช่วยเหลืออื่นๆ โดยความคืบหน้าในส่วนของการช่วยเหลือข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู มีสินเชื่อที่อนุมัติแล้ว 289,359 ล้านบาท จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ 124,250 ราย ขณะที่โครงการพักทรัพย์พักหนี้ มียอดอนุมัติแล้ว 39,569 ล้านบาท จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือ 285 ราย โดยยังมีผู้ประกอบธุรกิจอีกหลายแห่งให้ความสนใจ และอยู่ระหว่างเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งขณะนี้ถ้าดูจากภาพรวมสินเชื่อธุรกิจขยายตัวร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนให้เห็นความต้องการของภาคธุรกิจที่ต้องการเงินทุนเพิ่มขึ้นจากการฟิ้นตัวของสภาพเศรษฐกิจ และธนาคารยังคงปล่อยสินเชื่ออย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ…

Read More

EE เดินหน้าปิด 3 ดีลยักษ์ มี.ค.นี้ ลุยสร้างซัพพายเชนกัญชงใหญ่สุดในอาเซียน

“อีเทอเนิล เอนเนอยี” เตรียมปิด 3 ดีลใหญ่ ภายในมีนาคมนี้ พร้อมยึดยุทธศาสตร์สร้าง Supply Chain กัญชงครบวงจร ใหญ่สุดในอาเซียน ด้านโบรกเกอร์แห่หนุนพร้อมให้ราคาพื้นฐานที่ 3 บาท นาย วรศักดิ์ เกรียงโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE เผยถึงความคืบหน้าหลังประกาศงบการเงินที่มีกำไรสุทธิปี 2564 กว่า 195 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น 3,816% จากปีก่อน ว่าบริษัทยึดมั่นเป้าหมายเดิมคือเป็นผู้ดำเนินธุรกิจกัญชงครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน “ตามที่บริษัทเคยประกาศจะพัฒนาในธุรกิจกัญชงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูงและด้วยกฎหมายที่อำนวยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรเชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้อง” ในวันนี้ EE เริ่มก้าวแรกอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการลงทุนในกัญชงต้นน้ำ กับ บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด หรือ CW เจ้าของโรงเรือน Green House ขนาด 9,000 ตร.ม. ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีศักยภาพสูง และป้อนวัตถุดิบคุณภาพสู่ตลาดได้จำนวนมากพร้อมสัญญารับซื้อที่มีในมือที่มีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว “ถึงจุดนี้เราประสบความสำเร็จจากงานเพาะปลูกแล้ว โดยบนพื้นที่…

Read More

TKN ตั้งเป้าปี 65 รายได้โต 15-20% มองสัญญาณเศรษฐกิจฟื้น

“เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง” ประกาศเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 15-20% มองสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัว เดินหน้าพลิกฟื้นธุรกิจสาหร่ายสแน็ก ปรับกลยุทธ์เน้น Go Firm นำธุรกิจสู่ระดับโลก ลุยเพิ่มยอดขายจากต่างประเทศ หลังสัญญาณเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ส่วนผลงานปี 2564 มีรายได้จากการขาย 3,610.9 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 182.1 ล้านบาท บอร์ดเคาะจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.09 บาท นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสาหร่ายทะเลแปรรูปทั้งในและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” รวมถึงขนมขบเคี้ยว และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า จากปัจจัยลบของสถานการณ์โควิด-19 ที่ลากยาวมาถึงปัจจุบัน ประกอบกับที่ผ่านมาภาครัฐได้ยกกระดับมาตรการล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวในพื้นที่เสี่ยง ทำให้มีผลกระทบต่อกำลังซื้อ และวิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้มีผลกระทบอย่างมากต่อการบริโภคสินค้าขนมขบเคี้ยว อย่างไรก็ตามในปีนี้ TKN คาดว่าตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยจะเริ่มมีทิศทางดีขึ้น หลังแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวตามลำดับ สำหรับแผนการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 15-20%…

Read More

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเดือนมีนาคม 2565 ได้สิทธิอะไร วันไหน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับโอนเงินเดือนมีนาคม 2565 เงินเข้าวันไหน ได้รับสิทธิอะไรบ้าง เช็กที่นี่ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ได้อนุมัติเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรฯ จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับโอนเงินในรอบเดือนมีนาคม ตามไทม์ไลน์การโอนเงิน ดังนี้ ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มีนาคม 2565 แชร์ภาพศพเสี่ยงโทษอะไรบ้าง ? แอนนาจ่อเอาผิดคนโพสต์ร่างแตงโม ตำรวจยันคดี #แตงโม ไม่ช้า ปม GPS มีให้การไม่ตรง 1 คน วันที่ 1 มีนาคม 2565 เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท…

Read More

KISS ปี 64 ยังมีกำไร119 ล้าน แม้รายได้ลด ไฟเขียวจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น

โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล ปี 64 ยังคงกำไรสุทธิ 119 ล้าน บอร์ดประกาศจ่ายเงินปันผล ครึ่งปีหลัง 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมประกาศแผนโรดแมปปี 65 เร่งเครื่องชูนวัตกรรมความงามและสุขภาพเต็มกำลัง ต่อยอดสร้างการเติบโต นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS เปิดเผยว่า ในปี 2564 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายในเชิงการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์ความงามมีการชะลอตัว ทั้งนี้ KISS ได้มีการปรับแผนรับมือกับสภาวการณ์นี้เพื่อรักษาผลการดำเนินงาน โดยสามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวมอยู่ที่ 772 ล้านบาท ลดลง 20 % โดยยังคงมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 119 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 15.4% ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลจากการดำเนินงานที่มุ่งให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ เพื่อฝ่าวิกฤติความท้าทายจากผลกระทบโรคระบาดที่มีต่ออุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมที่ยากจะเลี่ยงได้ นางวรวรรณ กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงเป็นความท้าทายที่ยากจะคาดการณ์ได้ โดย KISS มีความมั่นใจในการบริหารจัดการและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเติบโตในทุกด้าน…

Read More

DITTO สร้างนิวไฮท์ กำไรพุ่ง 200 ล้าน บอร์ดจัดหนักจ่ายปันผล-แจกวอร์แรนท์

DITTO ฟันกำไรปี 64 สูงสุดแตะ 200 ล้าน กวาดรายได้กว่าพันล้าน บอร์ดใจป้ำจ่าย 2 เด้งผู้ถือหุ้น ปันผลในอัตราหุ้นเดิม 5 หุ้นต่อหุ้นใหม่ 1 หุ้น พร้อมแจกวอร์แรนท์ สัดส่วนหุ้นเดิม 5 หุ้นต่อ 1 วอร์แรนท์ นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “DITTO” เปิดเผยว่า ปี 2564 ดิทโต้ และบริษัทย่อย สร้างสถิติใหม่ทำกำไรได้สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ด้วยกำไรสุทธิ 200.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.5 ล้านบาท หรือ 76% จากปีก่อน ขณะเดียวกัน ปี 2564 เป็นปีที่บริษัทและบริษัทย่อย สามารถสร้างรายได้จากการขายและบริการ 1,090.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.2 ล้านบาท…

Read More