• February 18, 2024

DITTO สร้างนิวไฮท์ กำไรพุ่ง 200 ล้าน บอร์ดจัดหนักจ่ายปันผล-แจกวอร์แรนท์

DITTO ฟันกำไรปี 64 สูงสุดแตะ 200 ล้าน กวาดรายได้กว่าพันล้าน บอร์ดใจป้ำจ่าย 2 เด้งผู้ถือหุ้น ปันผลในอัตราหุ้นเดิม 5 หุ้นต่อหุ้นใหม่ 1 หุ้น พร้อมแจกวอร์แรนท์ สัดส่วนหุ้นเดิม 5 หุ้นต่อ 1 วอร์แรนท์

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “DITTO” เปิดเผยว่า ปี 2564 ดิทโต้ และบริษัทย่อย สร้างสถิติใหม่ทำกำไรได้สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ด้วยกำไรสุทธิ 200.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.5 ล้านบาท หรือ 76% จากปีก่อน

ขณะเดียวกัน ปี 2564 เป็นปีที่บริษัทและบริษัทย่อย สามารถสร้างรายได้จากการขายและบริการ 1,090.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 11% จากปี 2563 ที่มีรายได้จากการขายและบริการ 986 ล้านบาท

ปัจจัยที่ทำให้ ดิทโต้และบริษัทย่อย สามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการวางรากฐานในธุรกิจระบบบริหารจัดการเอกสาร (DMS)

 

ประกอบกับในปี 2564 บริษัทได้ขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งเป็นการป้องกันความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลขององค์กร ทำให้มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% จากปีก่อน

ส่วนรายได้จากบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี สำหรับโครงการของหน่วยราชการต่าง ๆ มีรายได้ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยยังคงมุ่งเน้นขยายงานโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น โครงการท้องฟ้าจำลองและพิพิธภัณฑ์

 

ด้านรายได้จาก ธุรกิจให้เช่า จำหน่ายและบริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่น ๆ กลุ่มธุรกิจนี้ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายและติดตั้งสินค้า Drive-thru ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการปรับตัวของธุรกิจ Food Chain ในยุค New Normal ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในปัจจุบัน

 

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เป็นหุ้นสามัญในอัตราหุ้นเดิม 5 หุ้นต่อ 1 หุ้นใหม่ และเงินปันผลในอัตราหุ้นละประมาณ 0.111 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 พร้อมแจกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนท์) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 40 บาทต่อหนึ่งหุ้น โดยวอร์แรนท์ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้า SET ในอีก 3 ปีข้างหน้า

 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารบริษัท ดิทโต้ เชื่อมั่นว่าในปีนี้ยังคงรักษาระดับการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ทั้งรายได้และผลกำไร เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดโควิด19 ในปีนี้น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี และเชื่อว่าเศรษฐกิจจะกลับมาคึกคักมากขึ้น

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market