• April 13, 2024

JAS ASSET ร่วมทุน รพ.วิมุต เปิดตัวบิ๊กโปรเจกต์ “SENERA ViMUT HEALTH SERVICE” ตอบรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว

“เจเอเอส แอสเซ็ทฯ” ร่วมกับบริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด ภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาลวิมุต ในเครือพฤกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินการจัดตั้ง “SENERA ViMUT HEALTH SERVICE” โครงการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ โดยตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ SENERA SENIOR WELLNESS ถนนคู้บอน เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในด้านการป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ และการให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและพึ่งพิงสูง โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการบริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ท่ามกลางสักขีพยาน ณ โรงพยาบาล วิมุต พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว มีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย รองจากประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น โดยประเทศไทยได้เข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และในปัจจุบันปี พ.ศ.2565 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เคยคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว และในปี พ.ศ.2573 ถึงร้อยละ 26.9 ของประชากรทั้งประเทศ ประเทศไทยได้จัดให้ความสำคัญในการดูแลสังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ และเร่งรัดเพื่อให้เกิดความพร้อมในเรื่องนี้ในทุกภาคส่วน จึงเป็นจุดริเริ่มของโครงการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ “SENERA ViMUT HEALTH SERVICE” แห่งนี้เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายโครงการต่อไปในอนาคต

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ระดับแถวหน้าในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในการสร้างคอมมูนิตีมอลล์ เราใส่ใจให้ความสำคัญในกลุ่มชุมชน ครอบคลุมทุกเจเนอเรชัน ทั้งกลุ่มคนวัยทำงาน กลุ่มครอบครัว และยังได้ริเริ่มเข้าถึงในกลุ่มผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นในการดูแลด้านสุขภาพ ในปัจจุบันด้วยการดำเนินชีวิตที่รีบเร่ง แต่ละครอบครัวต่างมีภาระหน้าที่รับผิดชอบ ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ไม่มีเวลาดูแลคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง ซึ่งอาจจะเกิดภาวะการเจ็บป่วย หรือต้องการคนดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ เราเริ่มจัดตั้งโครงการ SENERA SENIOR WELLNESS โครงการที่ตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ โครงการแรกของประเทศไทยที่ติดกับคอมมูนิตีมอลล์ (JAS GREEN VILLAGE)

ซึ่งโครงการเองได้มีการออกแบบก่อสร้างตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดใหม่ที่กฎหมายประกาศใช้ล่าสุด และในส่วนความร่วมมือที่สำคัญกับพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจของเราคือ ViMUT WELLNESS SERVICE ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาลวิมุต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับต้นๆ ที่มีความครบครัน มีมุมมองในการดูแลผู้สูงอายุที่ตรงกันกับเรา โดยตระหนักถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ใส่ใจถึงสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิต ต้องการให้การดูแลตั้งแต่ระยะก่อนเจ็บป่วย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมื่อเจ็บป่วยสามารถดูแลได้อย่างครบวงจร ทำให้เกิดการร่วมมือครั้งสำคัญในการจัดตั้ง “SENERA ViMUT HEALTH SERVICE” โครงการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ โดยตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ SENERA SENIOR WELLNESS เพื่อบรรลุผลสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

โดยในส่วนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) นั้น นอกจากรับผิดชอบในส่วนของการจัดสรรพื้นที่ ทำเล และออกแบบก่อสร้างพัฒนาโครงการทั้งระบบแล้ว ยังรวมไปถึงส่วนรับผิดชอบการให้บริการต่างๆ ทั้งโปรเจกต์อีกด้วย

 

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการบริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ในเครือ พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า “โรงพยาบาลวิมุต มีแผนการเติบโตเพื่อเป็น TRUSTED HEALTH & WELLNESS Platform โดยขยายงาน เริ่มจากโรงพยาบาลวิมุต ที่เน้นการรักษาพยาบาลในรูปแบบโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ คือ รักษาโรคยาก ซับซ้อน และโรคทั่วไปได้ ต่อขยายโดยเปิดศูนย์ฟื้นฟู และดูแลสุขภาพของครอบครัว วิมุต เวลเนส เซอร์วิส อีกหลายแห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเป็นศูนย์สุขภาพทั้งส่วนคนไข้ใน คือ พักฟื้นฟู หลังผ่าตัด หรือหลังการเจ็บป่วยด้วยโรคสมอง หัวใจ ที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด จนถึงอยู่พักยาวลักษณะ NURSING HOME ในลักษณะที่ต้องพึ่งพิงระดับสูง รวมทั้งมีบริการแบบผู้ป่วยนอก เช่น กายภาพบำบัด SENIOR DAY CARE และคลินิกทั่วไป โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือการดูแลผู้ป่วย มีบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการการแพทย์ (Lab) เพื่อวินิจฉัยโรค และศูนย์กายภาพที่ให้บริการครบครัน เพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้การดูแลถึงบ้าน

 

โดยจะนำระบบ Digital Health Technology มาสนับสนุนบริการให้เข้าถึงชุมชนให้มากขึ้น ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ทีมงานวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ เพื่อสร้างบริการที่มีมาตรฐาน และเป็นสถานบริการที่พึ่งพิงได้ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งครอบครัว โดยการขยายบริการศูนย์สุขภาพนี้สอดคล้องกับแผนงานของ SENERA SENIOR WELLNESS ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) จึงเกิดความร่วมมือจัดตั้ง SENERA ViMUT HEALTH CENTER เพื่อเป็นศูนย์บริการในโครงการ SENERA ที่คู้บอนเป็นแห่งแรก และมีแผนงานที่จะจัดตั้งบริการนี้ในโครงการ SENERA ที่กำลังขยายตัวต่อไปในอนาคตด้วย

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket/